توضیحات سجادی درباره عملکرد شورای نگهبان

سخنگوی جبهه پیروانخط امام و رهبری گفت: عملکرد شورای نگهبان همواره مورد تشویق و یا انتقاد عده ای قرار داشته است، اما شورای نگهبان توجهی به این موارد نداشته و همواره به وظایف خود عمل کرده است.

تصویر توضیحات سجادی درباره عملکرد شورای نگهبان

به گزارش سایت خبری پرسون، سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد شورای نگهبان در روند تایید صلاحیت ها عنوان کرد: شورای نگهبان نهادی است که شرح وظایف مشخصی دارد و در چارچوب آن عمل می‌کند. یکی از این وظایف انتخاب افراد دارای صلاحیت است و به گونه ای که نماینده همه جریانات و تفکرهای سیاسی در آن حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: عملکرد شورای نگهبان همواره فراجناحی بوده است و مختص به جریان خاص اصولگرایی یا اصلاح طلبی نبوده است. در حقیقت افراد حاضر در شورای نگهبان افرادی آگاه هستند و با توجه به مستنداتی که از دستگاه های امنیتی و غیر امنیتی بدست آورده‌اند، روند تایید صلاحیت‌ها را پیش گرفته‌اند. البته عملکرد این شورا همواره مورد تشویق و یا انتقاد عده‌ای قرار داشته است، اما شورای نگهبان توجهی به این موارد نداشته و همواره به وظایف خود عمل نموده است.

سجادی در پایان یادآور شد: البته روند تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان و مخصوصا در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به گونه ای بود که شاهد مشارکت خوب مردم در انتخابات برگزار شده بوده‌ایم.البته غیر از این مورد مردم همواره به رهنمودهای رهبری نیز توجه داشته‌اند و با حضور خوب خود مشارکت در انتخابات را بهبود بخشیدند.

منبع: ایسنا

706318