ارائه خدمات هویتی ویژه در منزل به جانبازان ، معلولین و سالمندان

رئیس سازمان ثبت احوال از ارائه خدمات هویتی ویژه در منزل به جانبازان ، معلولین و سالمندان توانخواه خبر داد.
تصویر ارائه خدمات هویتی ویژه در منزل به جانبازان ، معلولین و سالمندان

به گزارش سایت خبری پرسون، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال از ارائه خدمات هویتی ویژه در منزل به جانبازان ، معلولین و سالمندان توانخواه خبر داد.

هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: در راستای رفع مشکلات هویتی و شناسنامه ای جانبازان گرانقدر، معلولین و سالمندان توانخواه، ادارات ثبت احوال، نسبت به اعزام نیرو جهت ارائه خدمات هویتی به این افراد در منزل اقدام می‌کنند.

هاشم کارگر افزود: با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور و از طریق معرفی مراکز بهزیستی و آسایشگاهها، ارتباط دو سویه بین این مراکز و ادارات ثبت احوال برقرار شده و همکاران ما برای ارائه خدمات هویتی در محل این مراکز حاضر می شوند.

وی بیان داشت: این سازمان آمادگی دارد در صورت نیاز جانبازان، معلولین و سالمندان توانخواه به خدمات هویتی در منزل، ضمن هماهنگی با نزدیک ترین اداره ثبت احوال محل سکونت، نسبت به اعزام همکاران و اخذ درخواست از متقاضیان اقدام کنند.

منبع: فارس

706287