امضای ۷ پادشاه قاجار؛ از ناصرالدین شاه تا فتحعلی شاه+تصویر

قریب ۱۰۰ سال از انقراض سلسلۀ قاجار و بیش از آن از پایان سلطنت ۶ پادشاه قبل از سلطان احمد شاه می‌گذرد اما هم‌چنان موضوع تحقیقات تاریخی‌اند.

تصویر امضای ۷ پادشاه قاجار؛ از ناصرالدین شاه تا فتحعلی شاه+تصویر

به گزارش سایت خبری پرسون، در این مطلب امضای ۷ پادشاه قاجار را باهم ببینیم.

منبع: ساعد نیوز

705950