پاسخ معنادار مهاجرانی به اظهارات اخیر معاون وزیر ارشاد

عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت سیدمحمد خاتمی در توییتی به معاون فرهنگی وزیر ارشاد دولت رئیسی پاسخ داد.
تصویر پاسخ معنادار مهاجرانی به اظهارات اخیر معاون وزیر ارشاد

به گزارش سایت خبری پرسون، احمدوند معاون فرهنگی وزیر ارشاد توییت کرد: به تغییر نظام انتخابات ریاست جمهوری و یا تغییر از ریاستی به پارلمانی نیاز داریم.

مهاجرانی هم جواب داد : اگر جلیلى پیروز شده بود همین ایده را بعد از پیروزى ایشان مطرح مى کردید؟

منبع: نامه نیوز

705900