قاب جالب و دیدنی از سه چهره مشهور وایرال شد

تصویری از بهرام رادان، نوید محمدزاده. بهرام افشاری در پشت صحنه کنسرت نمایش سی صد منتشر شد.
تصویر قاب جالب و دیدنی از سه چهره مشهور وایرال شد

به گزارش سایت خبری پرسون، سینماونیز، تصویری از بهرام رادان، نوید محمدزاده. بهرام افشاری در پشت صحنه کنسرت نمایش سی صد را منتشر کرد.

منبع: سینماونیز

705758