علیه پزشکیان تبلیغ کنید، ۲ میلیون تومان هدیه بگیرید! / ماجرا چیست؟

در ادامه تلاشها برای تغییر رای روستاییان و مردم سایر مناطق کشور در تازه ترین اقدام پیامک هایی وسیع برای روحانیون جهت فعالیت علیه پزشکیان ارسال شده است.
تصویر علیه پزشکیان تبلیغ کنید، ۲ میلیون تومان هدیه بگیرید! / ماجرا چیست؟

به گزارش سایت خبری پرسون، سایت انتخاب، دو نمونه از این پیامکها را منتشر کرده است.

علیه پزشکیان تبلیغ کنید، ۲ میلیون تومان هدیه بگیرید

منبع: انتخاب

705350