شنبه ۲۶ خرداد ماه سال جاری در استان قزوین برگزار می شود:

برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

وهاب میزانی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: اعضای هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان قزوین از طریق ارائه رزومه و مصاحبه انتخاب می شوند.
تصویر برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

به گزارش سایت خبری پرسون، از قزوین؛ مطابق نظام‌نامه انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه مصاحبه ای جهت انتخاب اعضای هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان قزوین، با حضور وهاب میزانی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین، مجتبی دائی دائی معاون مهندسی و ساخت، بتویی رئیس اداره حراست، مهدی بنایی سرپرست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان و عوامل هیئت نظارت با تعدادی از داوطلبین دعوت شده، در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی قزوین برگزار شد.

وهاب میزانی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در این جلسه گفت: انتخاب اعضای هیات اجرایی استان طبق مفاد ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی انجام شده و اداره کل راه و شهرسازی قزوین به‌ عنوان هیات نظارت بر انتخابات، طبق قوانین و شیوه نامه موجود، بر عملکرد هیات اجرایی نظارت خواهد داشت.
وی گفت: زمان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، از روز شنبه ۲۶ خرداد سال جاری آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳تیر ادامه خواهد داشت.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین افزود: با همکاری اعضای هیئت نظارت و هیئت اجرایی و سایر اعضا در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و با رعایت دقیق و کامل موازین قانونی، اقدام‌های لازم در راستای مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات سالم به نحو مطلوب در استان قزوین را اجرایی خواهیم کرد.
میزانی بیان داشت: طبق مفاد ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی، اعضای هیئت اجرایی استان که از مهندسین عضو نظام مهندسی ساختمان استان می باشند، پس از انجام مصاحبه به‌ عنوان اعضای هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب می شوند .

681317