معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران:

شهرداری تهران به ۹۹ درصد ردیف‌های اعتباری بودجه سال ۱۴۰۱ عمل کرده‌ است

معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران با تأکید بر اینکه ۹۹درصد ردیف‌های اعتباری بودجه سال ۱۴۰۱ عمل شده است، گفت: بودجه شهرداری در بخش فرهنگی و اجتماعی ۹۹ درصد، در بخش حمل و نقل ۹۸ درصد، در بخش خدمات شهری ۱۰۲ درصد و ۲۹۷ درصد در بخش شهرسازی محقق شده است.
تصویر شهرداری تهران به ۹۹ درصد ردیف‌های اعتباری بودجه سال ۱۴۰۱ عمل کرده‌ است

به گزارش سایت خبری پرسون، لطف‌الله فروزنده در دویست‌وسی‌وششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران گفت: وظیفه داریم در شورا گزارشات خود را ارائه دهیم تا شورا بتواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. بودجه ۸۰ همتی محقق شده و سرجمع موارد به گونه‌ای بوده که عملکرد خوبی از شهرداری تهران ارائه شده است و البته ابهاماتی هم وجود دارد که باید پاسخ‌های ما شنیده شود تا اشتباه قضاوت نشود.

وی ادامه داد: ارقامی از سال‌های قبل باقی‌مانده؛ اما مطرح کردن برخی موارد همچون آشفتگی و بی‌نظمی مالی انصاف نیست. ۶۹ همت بودجه نقد قابل تخصیص و ۱۱ همت غیرنقد غیرقابل تخصیص بوده است. قدرت مانور ما روی بودجه نقد است که ۱۱ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌ها بوده که تسویه شده است. از ۵۵ همت درآمد نقد ۱۴ همت در اسفند وصول شده و ما ۶۰۰۰ میلیارد تومان بودجه علی‌الحساب برای بخش حمل و نقل پرداخت کرده‌ایم.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با اشاره به تحقق ۴۰ همت اعتبار در بخش شهرسازی به دلیل تخصیص‌ها، افزود: تسهیلات و اوراق مشارکت و بخش‌های دیگر را پیگیری کردیم که وصول شدند در بخش درآمدی حرکت خوبی داشته‌ایم که به برکت تلاش‌های مدیریت شهری صورت گرفته است. باید در انتقادها این موارد نیز عنوان شود.

فروزنده تأکید کرد: در وجه هزینه‌ها ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان مصوب نهایی داشتیم و ۳۸۰۰ میلیارد تومان نیز از محل تبصره‌ها بوده که تمام موارد را ثبت کردیم و ۹۹ درصد در بخش فرهنگی و اجتماعی، ۹۸ درصد در بخش حمل و نقل، ۱۰۲ درصد در بخش خدمات شهری، ۱۱۲ درصد در بخش ایمنی و مدیریت بحران، ۲۹۷ درصد در بخش شهرسازی و ۱۰۳ درصد نیز در توسعه هوشمند سازی محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه مترو نزدیک به ۴۲۲۸ میلیارد تومان عملکرد داشته است، اظهار کرد: برای تعمیرات اساسی کمتر اعتبار داده‌ایم اما در سال قبل گفتیم که در ردیف اعتباری مشخص پول پرداخت خواهیم کرد. در تعمیرات ۲۴۶ میلیارد تومان پرداخت کردیم و به شورا اعلام کردیم که اجازه دهد در هزینه‌ها نظارت کنیم تا تخصیص‌ها کامل انجام شود.

معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه ۶۶ ردیف درآمدها مربوط به تسویه دیون پیمانکاران است، افزود: ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیون پیمانکاران تسویه شد. این در حالی است که پیشتر می‌دیدیم که پیمانکاران از مقابل شهرداری تهران تکان نمی‌خوردند اما بدهی‌ها به آنها تسویه شد بیش از هشت همت درآمدهای محقق شده اسفندماه را به دلیل درآمد کمتر در فروردین‌ماه به سال بعد منتقل کردیم. با این حساب از بودجه ۶۰ همتی رقمی باقی ماند. در بودجه حمل و نقل ۹۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم و بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان به صورت علی‌الحساب پرداخت کردیم.

معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران تاکید کرد: تقاضای ما این است که در جلسه دیگری گزارش خود را ارائه دهیم. درآمدهای ما با افتخار افزایش یافته و برای هزینه‌کردها نیز براساس مجوز شورا عمل کردیم و این‌که در برخی بخش‌ها کمتر عمل شده به دلیل جابه‌جایی اولویت‌ها بوده است. باید نقاط مثبت و اشکالات را هم مطرح شود. رقم تسویه بدهی به بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص است و می‌توانیم گزارش آن را ارائه دهیم.

به گزارش ایسنا، فروزنده در پایان این جلسه همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه خوبی برگزار شد گزارش حسابرسی به کمیسیون برنامه و بودجه شورا می‌رود و آنچه ارائه می‌شود در حقیقت نظر کمیسیون برنامه و بودجه شوراست و قطعا نظر کمیسیون به عنوان مبنا قرار می‌گیرد. هر یک از اعضا نیز نظرات خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند.

وی ادامه داد: در این جلسه تکالیفی را اعضای شورا برای شهرداری مشخص کردند که باید محقق شود؛ اما باید به این نکته توجه کرد بودجه ۵۲ هزار میلیارد تومانی را به ۸۰ هزار میلیارد تومان رساندیم. ۹۹ درصد ردیف‌های اعتباری را نیز عمل کردیم.

معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران تأکید کرد: در حضور شهردار تهران نیز اکثریت اعضاء قبول داشتند که این حضور ضرورتی نداشت چرا که تنها گزارش حسابرس ارائه می‌شد. در سال ۱۴۰۱ اعتبارات را کامل دادیم اما نحوه تخصیص به این شکل است که تخصیص در اختیار معاونت‌ها بوده و ممکن است در فرآیند خرید در برخی موارد نتوانسته باشند اعتبار را به هزینه برسانند.

منبع: ایسنا

668741