4 دلیل اصلی دور شدن همسر در زندگی زناشویی

ممکن است این اتفاق برای شما هم رخ بدهد که همسرتان از شما دوری کند اما ببینید که چه رفتارهایی باعث دور شدن همسرتان از شما می شود.
تصویر 4 دلیل اصلی دور شدن همسر در زندگی زناشویی

به گزارش سایت خبری پرسون، عشق چیزیست که جهان را در بر میگیرد، همچنین دانشمندان بر این باورند که انسان برای زنده ماندن به عشق نیاز دارد.از عشق به خدا تا خانواده و دوستان و همسر.عشق هرچیزیست که اطراف ماست ما آن را هرروز دریافت میکنیم بنابراین خیلی عجیب است که کسی وقتی عشق بهش تقدیم میشود آن را رد کند.

4 رفتاری که همسرتان را از شما دور میکند

1.بحث و جدل کردن را شروع میکنید

هنگامی که انسان ها در رابطه احساس آسیب پذیری زیادی میکنند عجیب نیست که به مجادله با افراد قابل توجهشان بپردازند اکثر انسان ها بحث و جدل و یا اختلافات خفیف را در رابطه هایشان تجربه کرده اند. این بخش طبیعی از یک رابطه است، اما رد کردن عشق زمانی رخ میدهد که بی دلیل با هم مجادله میکنید.
نه تنها مردم با دعوا عشق را رد میکنند بلکه باعث میشوند مشکل به صورت طبیعی حل نشود. یک روش برای قبول عشق این است که به عقب برگردید و واقع گرایانه به مسِله نگاه کنید.اگر متوجه شدید که یک دعوا را شروع کردید به دنبال دلیلش بگردید احتمالا متوجه میشوید که به صورت ناخوداگاه عشق را پس زدید.
بحث و جدال

شروع کردن بحث و جدال همسران

2 احساسات خود را خاموش میکنید

چه کسی عشق بدون وجود احساسات را میخواهد؟خاموش کردن احساسات یکی از راه های رد عشق است که مردم بدون آنکه متوجه باشند انجام میدهند. زمانی که شما احساس آسیب پذیری میکنید از نشان دادن احساسات خود خودداری میکنید و این به نظر درست میرسد وباعث میشود در امان بمانید چون ما اغلب خودمان را متقاعد میکنیم که رابطه یمان آنقدر ها هم مهم نیست-دکتر لیزا فایرستون.
اما رد کردن عشق تنها باعث میشود که شما آن را تجربه نکنید.یک یادداشت از زمان هایی که احساس خودتان را خاموش میکنید تهیه کنید علت آن چیست؟ با آدم های زندگیتان صادقانه رفتار کنید زمانی که شما به خودتان اجازه میدهید که احساساتتان را نشان دهید.توانایی پذیرش عشق را در زندگی خود پیدا میکنید.
احساسات

خاموش کردن احساسات باعث کمتر شدن عشق زناشویی

3.کمتر از آنچه سزاوارش هستید رفتار میکنید

ما همیشه با آدم هایی که رفتار شایسته ای با ما دارند آشنا نمیشویم این یکی از حقایق زندگیست اما زمانی که شما اجازه میدهید کمتر از آنچه شایسته اش هستید با شما رفتار شود عشق تمام آدم هایی که با احترام با شما برخورد میکنند را رد میکنید. این بیشتر به این خاطر است که مردم فکر میکنند شادی ای که شایسته اش هستند رادریافت نمیکنند. به گذشته ی خود نگاه کنید و ببینید چه آدم هایی آنطور که شایسته اش هستید با شما رفتار نمیکنند؟آیا باز هم به ارتباط با آنها ادامه میدهید؟به خودتان اجازه دهید عشقی را دریافت کنید که شایسته ی شماست.
ارزش خودتان

ارزش خودتان را حفظ کنید

4.مقایسه ی خود با دیگران

وقتی ما خودمان را با دیگران مقایسه میکنیم معمولا به این احساس که کمتر از آنهاییم میرسیم. اما چیزی که اغلب مردم نمیدانند این است که مقایسه ی خودشان با دیگران باعث میشود عشق را رد کنند.وقتی خودتان را با بیقه مقایسه میکنید به خودتان این اجازه را میدهید که اعتماد به نفس پایین تری داشته باشید.شما به عشق اجازه نمیدهید که وارد زندگیتان شودبه جای مقایسه خودتان با دیگران به روی نقاط مثبت خودتان تمرکز کنید و ببینید در چه زمینه هایی خوب هستید و چه چیزی از شما یک انسان خاص ساخته است.همه ی مردم یک سری خوبی هایی دارند که در ارتباط به هم تقدیم میکنند شما نیز همینطور هستید.
لحظه ای که شما مقایسه ی خود با دیگران را متوقف میکنید خودتان را آماده ی دریافت عشق به جای رد کردنش میکنید.
مقایسه

خودتان را با دیگران مقایسه نکنید

افکار نهایی

آیا این رفتار ها شبیه رفتار های شما بود؟ آیا اهل مجادله اید؟ یا شاید دائما خودتان را با افراد دیگر مقایسه میکنید؟اگر این طور است شما به صورت ناخوداگاه عشق را رد میکنید. خدا را شکر اینجا راه های قبول عشق به جای رد کردنش توضیح داده شده است اگر شما با خودتان صادق باشید و راه های رد کردن عشق را به درستی بدانبد میتوانید شروع به تغییرات واقعی در خود کنید.
همه ی آدم ها لایق دریافت عشق هستند.از نشان دادن احساستان به شریک زندگیتان نهراسید.چیزی که در شان شما نیست را نپذیرید.این ها قدم های نخست هر انسانی برای ورود دوباره ی عشق به زندگی اش و قبول کردن آن است.

منبع: نمناک

668578