توصیه معنادار حسام الدین آشنا به دولت رئیسی؛ دولت انکار نباشید، شما مسئول هستید

حسام الدین آشنا خطاب به دولت سیزدهم در توئیتی نوشت: تحریم های سهمگین خارجی را به رسمیت بشناسید و برای رفع آن واقعا تلاش کنید.
تصویر توصیه معنادار حسام الدین آشنا به دولت رئیسی؛ دولت انکار نباشید، شما مسئول هستید

به گزارش سایت خبری پرسون، حسام الدین آشنا عضو کابینه دولت دوازدهم در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به دولت سیزدهم نوشت:

"دولت انکار" نباشید.

تحریم های سهمگین خارجی را به رسمیت بشناسید و برای رفع آن واقعا تلاش کنید. کاهش بنیان سوز مشارکت داخلی را به رسمیت بشناسید و برای رفع زمینه ها و دلایل آن واقعا تلاش کنید.

خداوند این ملت را به شما سپرده‌است و شما مسئول تک تک اتفاقات خوب و بد هستید.

توصیه معنادار حسام الدین آشنا به دولت رئیسی؛ دولت انکار نباشید، شما مسئول هستید

منبع: خبرآنلاین

668437