حدیث روز؛ نتیجه خوش اخلاقی و بداخلاقی

امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی به نتیجه خوش اخلاقی و بداخلاقی اشاره کردند.
تصویر حدیث روز؛ نتیجه خوش اخلاقی و بداخلاقی

به گزارش سایت خبری پرسون، روایت زیر را از کتاب «بحارالأنوار» منتشر می‌کند.

امام صادق علیه السلام:

إنّ حُسنَ الخُلُقِ یُذِیبُ الخَطیئةَ کما تُذِیبُ الشمسُ الجَلیدَ، و إنّ سوءَ الخُلُقِ لَیُفسِدُ العَمَلَ کما یُفسِدُ الخَلُّ العَسَلَ

همانا خوش اخلاقی گناه را ذوب می کند، همچنان که خورشید شبنم را ذوب می کند، و بد اخلاقی عمل (صالح) را فاسد می کند، همچنان که سرکه عسل را فاسد می کند.

بحارالأنوار: ۷۱/۳۹۵/۷۴

منبع: حوزه

668392