کتاب

أمیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایتی به بیان نکاتی پیرامون دنیا و آخرت پرداختند.