بهترین راه برای در امان ماندن از آلزایمر

مطالعات نشان می‌دهد که فعالیت بدنی، عملکرد شناختی را بهبود می‌بخشد؛ به خصوص ورزش منظم هوازی، می‌تواند از شما در برابر بیماری آلزایمر محافظت کند.
تصویر بهترین راه برای در امان ماندن از آلزایمر

به گزارش سایت خبری پرسون، ورزش منظم و فعالیت بدنی اثرات مثبتی بر عملکرد شناختی در همه افراد، به‌ویژه سالمندان، دارد. به نظر می‌رسد ورزش هوازی، مفیدترین گزینه باشد، زیرا عملکرد اجرایی را بهبود می‌بخشد، باعث تقویت اعصاب می‌شود و می‌تواند روند پیشگیری از بیماری آلزایمر و عملکردهای مغز را به طور چشمگیری تقویت کند.

فعالیت بدنی، توانایی‌های شناختی را بهبود می‌بخشد

با توجه به این واقعیت که درمانی برای بیماری آلزایمر وجود ندارد، یافتن راهی برای به تأخیر انداختن پیشرفت این بیماری عصبی بسیار مهم است. افزایش سطح ورزش و فعالیت بدنی می‌تواند در دستیابی به این هدف به طور پایدار، مفید باشد. مطالعات نشان می‌دهد که ورزش هوازی می‌تواند فعالیت نوسانی مغز را تعدیل کند و بر پویایی عصبی تأثیر بگذارد.

منبع: خبرآنلاین

657556