عکس قابل تأمل که در فضای مجازی وایرال شد!

بیش از ۳ ماه از حادثه آتش سوزی بیمارستان گاندی گذشته و همچنان خسارتی از جانب بیمه ایران به این بیمارستان پرداخت نشده است.
تصویر عکس قابل تأمل که در فضای مجازی وایرال شد!

به گزارش سایت خبری پرسون، عصر روز پنجم بهمن ماه سال گذشته حادثه آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی رخ داد. کمتر از یک ماه پس از حادثه تجهیزات سوخته و آسیب دیده را خارج کردند و بیمارستان بازگشایی شد.

عکس قابل تأمل که در فضای مجازی وایرال شد!

منبع: فرارو

657424