کاریکاتور/ موشک بازی!

پس از مشاهده و انهدام چند شی ناشناس در آسمان برخی شهرهای کشور، رسانه‌های غربی و عبری تلاش کردند این واقعه را حمله بزرگ و اثرگذار رژیم صهیونیستی به ایران معرفی کنند.
تصویر کاریکاتور/ موشک بازی!

به گزارش سایت خبری پرسون، پس از مشاهده و انهدام چند شی ناشناس در آسمان برخی شهرهای کشور، رسانه‌های غربی و عبری تلاش کردند این واقعه را حمله بزرگ و اثرگذار رژیم صهیونیستی به ایران معرفی کنند.

منبع: ایسنا

636491