سرنوشت شعار امسال بدتر از شعار سال ۱۴۰۲ خواهد بود

«تحقق شعار رشد اقتصادی و مهار تورم مستلزم تغییر رویکرد، تغییر کارگزاران، تغییر شرایط و برنامه‌هاست که از امکان تحقق هیچ‌کدام آن‌ها تا‌کنون علایمی دیده نشده است، سهل است که برخی شواهد نشان می‌دهد به سوی بدتر شدن هم می‌رویم.»
تصویر سرنوشت شعار امسال بدتر از شعار سال ۱۴۰۲ خواهد بود

به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی در یادداشتی تحلیلی درباره سرنوشت شعار ۱۴۰۲ نوشت: در ابتدای سال گذشته که شعار «رشد اقتصادی و مهار تورم» اعلام شد، طی دو یادداشت به الزامات تحقق این شعار اشاره کردم و نوشتم: «تحقق شعار رشد اقتصادی و مهار تورم مستلزم تغییر رویکرد، تغییر کارگزاران، تغییر شرایط و برنامه‌هاست که از امکان تحقق هیچ‌کدام آن‌ها تا‌کنون علایمی دیده نشده است، سهل است که برخی شواهد نشان می‌دهد به سوی بدتر شدن هم می‌رویم. (۱۴/۱/۱۴۰۲)» همچنین دو روز بعد نوشتم که «اگر قرار باشد که در سال ۱۴۰۲ تغییری اساسی در سیاست خارجی و داخلی صورت نگیرد و همین دولت با همین رویکرد و بودجه به کار خود ادامه دهد، نتیجه از پیش روشن است.

با این استدلال معتقدم که منطقی و عقلایی است که در پشت این شعار، نوعی اصلاحات سیاستی نیز خوابیده باشد و الا مثل روز روشن است که شعار و اهداف اعلام شده تحقق‌پذیر نیست و این شعار از حیث اجرایی بی‌معنا خواهد شد. (۱۶/۲/۱۴۰۲)»

اکنون پس از گذشته یک سال کیفیت و کمیت تحقق این شعار پیش روی ماست. اگر این شعار محقق نشده باشد، بالطبع اهداف و شعار‌های بعدی نیز روی زمین خواهد ماند و اگر شعار مزبور به‌ طور نسبی یا خوب محقق شده باشد این مساله موجب امید مردم به آینده خواهد شد.

در غیر این صورت ناامیدی تشدید خواهد شد و برای حل مساله نیز ابتدا باید علل عدم موفقیت را شناخت. این علل یا در سطح برنامه‌ریزی است یا در نادیده گرفتن الزامات و مقدمات تحقق شعار است یا به علت ناکارآمدی نیرو‌های مجری است و البته ترکیب هر سه مورد محتمل‌تر است.

منبع: اعتناد

624935