حجم سد زاینده‌رود به ۳۳۱ملیون متر مکعب رسید

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب، حجم آب پشت سد زاینده‌رود به ۳۳۱ میلیون متر مکعب رسیده که برابر ۲۷ درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش را ثبت کرده است.
تصویر حجم سد زاینده‌رود  به ۳۳۱ملیون متر مکعب رسید

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا پنجم فروردین موجودی مخزن ۳۴ سد در کشور کاهش داشته است.

بیشترین کاهش حجم سد مربوط به «رودبال داراب» در استان فارس است که نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است، پس از «سد رودبال»، «سد دوستی» در خراسان رضوی با ۶۳ درصد کاهش، «سد نساء» در استان کرمان با ۶۱ درصد کاهش، «چاه نیمه‌ها» در کرمان با ۵۶ درصد کاهش، «سد استقلال» در استان هرمزگان با ۵۵ درصد کاهش، «سد تنگوئیه سیرجان» در استان کرمان با ۵۲ درصد کاهش، «سد ساوه» در استان مرکزی با ۵۱ درصد کاهش، «سد نهرین» در استان خراسان جنوبی با ۵۰ درصد کاهش، «سد کمال صلح» در استان مرکزی و «سد مارون» در استان خوزستان با ۴۸ درصد کاهش، «سد سرنی» در استان هرمزگان با ۴۲ درصد کاهش و «سد طرق» در خراسان رضوی با ۴۱ درصد کاهش، بیشترین کاهش حجم را در بین مهم‌ترین سدهای کشور داشته‌اند.

از سوی دیگر بیشترین افزایش حجم مربوط به «وشمگیر، گلستان، بوستان» در گلستان است که نسبت به سال گذشته حجم آن ۱۷۰۸ درصد افزایش یافته است، مجموع ۱۳ سد دریاچه ارومیه اکنون ۹۹۲ میلیون متر مکعب آب دارد که برابر ۵۹ درصد از حجم این سدهاست و نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است.

وضعیت سدهای پنج‌گانه تهران چندان مناسب نیست و اکنون ۲۶۸ میلیون متر مکعب آب دارد که برابر ۱۴ درصد از حجم این سدهاست و نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در خوزستان که پرآب‌ترین جلگه کشور است نیز «زنجیره کارون» بیش از ۹ هزار و ۲۱۴ میلیون متر مکعب، «سد دز» هزار و ۸۹۰ میلیون متر مکعب، «سد کرخه» بیش از ۱۵۷۰ میلیون متر مکعب، «سد جره» ۱۳۷ و «سد مارون» ۵۴۱ میلیون متر مکعب آب دارد که در این بین بیشترین افزایش حجم مربوط به «سد کرخه» است که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش را ثبت کرده است.

حجم آب پشت سد زاینده‌رود به ۳۳۱ میلیون متر مکعب رسیده که برابر با ۲۷ درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش را ثبت کرده است.

منبع: ایمنا

624908