زاینده‌رود سوم فروردین ماه بازگشایی می‌شود

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: خروجی سد زاینده‌رود از بامداد جمعه سوم فروردین با هدف توزیع بخشی از حقابه کشاورزی شرق اصفهان افزایش می‌یابد.
تصویر زاینده‌رود سوم فروردین ماه بازگشایی می‌شود

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ محمود چیتیان، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اظهار داشت: با هدف تأمین بخشی از نیاز آبی کشت غله حقابه بران حوضه زاینده‌رود، از بامداد جمعه سوم فروردین خروجی سد زاینده‌رود افزایش می‌یابد.

وی افزود: در سال آبی کنونی در سرشاخه‌های حوضه آبریز زاینده‌رود کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصد بارندگی را شاهد هستیم و از این رو از مردم استان تقاضا داریم که آب را بهینه مصرف کنند.

چیتیان اضافه کرد: از مردم خواهشمندیم تمامی موازین صرفه جویی را انجام دهند که بتوانیم تا پایان سال آبی جاری (پایان شهریور ۱۴۰۳) شرایط تأمین آب را برای کلیه مصرف کنندگان این حوضه حفظ کنیم

منبع: فارس

624609