چرا به افزایش حداقل بگیران دولتی استناد نمی‌کنید؟

رویکرد تبعیض آمیز مسئولان در خصوص افزایش حقوق کارگران

در حالی که قرار است حقوق حداقل بگیران دولتی تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، وزیر کار پیشنهاد افزایش حقوق ۲۲ درصدی را برای کلیه کارگران مطرح کرده است.
تصویر رویکرد تبعیض آمیز مسئولان در خصوص افزایش حقوق کارگران

به گزارش سایت خبری پرسون، چندی پیش بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تغییرات مربوط به حقوق دستمزد کارمندان دولت در بودجه سال آینده گفته بود که حداقل حکم کارگزینی از 7 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

با توجه به این عدد می‌توان گفت که حداقل حقوق کارمندان دولت حدود 40 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با وجود مطرح شدن این عدد در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده اما شاهد هستیم که بحث‌های جدی پیرامون افزایش حقوق حدود 20 درصدی کارگران شکل گرفته است.

در حال حاضر حداکثر عددی که برای افزایش حداقل حقوق کارگران مطرح می‌شود 25 تا 27 درصد است. این در حالی است که شرایط کاری و مشکلات کارگران بعضا از کارمندان دولت بیشتر است. با وجود این شرایط و افزایش 40 درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی، صولت مرتضوی, وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده است.

وزیر کار اظهار کرده است که برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه 2 درصد را درنظر بگیریم. قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است اما شما نمایندگان کارگری هیچ یک آن را قبول ندارید، هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به‌علاوه 2 درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عیناً مرّ قانون است!

در این اظهارات اما اشاره‌ای به حداقل حقوق کارمندان دولت نشده و عدد 22 درصدی که وزیر کار به آن اشاره می‌کند مربوط به افزایش میانگین حقوق کلیه کارکنان دولت است نه حداقلی بگیران. باید توجه داشت بسیاری از کارگران شامل همین حداقلی بگیران هستند.

منبع: تسنیم

614444