آخرین «سلام نوروزی» ناصرالدین شاه در کاخ مرمر + عکس

تصویری از سلام نوروزی ناصرالدین شاه قاجار روی تخت پادشاهی مجللش را مشاهده خواهید کرد.
تصویر آخرین «سلام نوروزی» ناصرالدین شاه در کاخ مرمر + عکس

به گزارش سایت خبری پرسون، عصر تاریخ عکسی از آخرین سلام نوروزی ناصرالدین شاه در نوروز ۱۲۷۵ خورشیدی در کاخ مرمر را منتشر کرد .

تصویری تاریخی و خاص از آخرین سلام نوروزی ناصرالدین شاه

منبع: عصر تاریخ

614219