خداحافظی با "کودکان کار" در تهران

تصویر خداحافظی با "کودکان کار" در تهران

به گزارش سایت خبری پرسون، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به طرح ساماندهی کودکان کار با مشارکت دستگاه‌های مختلف گفت: حدود سه ماه از اجرای این پروژه می‌گذرد و امیدواریم شاهد کاهش چشمگیر کودکان کار در خیابان‌های شهر باشیم.

منبع: تسنیم

611343