قهقهه مهران مدیری از توانایی عجیب و غریب شکیب شجره

در قسمتی از برنامه اسکار مهران مدیری شرکت کنندگان توانایی های عجیب خود را به نمایش گذاشتند.
تصویر قهقهه مهران مدیری از توانایی عجیب و غریب شکیب شجره

به گزارش سایت خبری پرسون، در بخشی از برنامه اسکار مهران مدیری شرکت کنندگان توانایی های عجیب خود را نشان دادند. در این میان حرکت عجیب شکیب شجره باعث خنده های مهران مدیری شد.

منبع: همشهری انلاین

600243