خوانندگی ایرج خواجه امیری در خیابان های کرج (فیلم)

نوازنده خیابانی در کرج با دیدن ایرج خواجه امیری، شروع به نواختن قطعه پرنده می کند و استاد هم شروع به خواندن می‌ کند.

به گزارش سایت خبری پرسون، نوازنده خیابانی در کرج، بعد از دیدن ایرج خواجه امیری، قطعه پرنده را می‌نوازد و استاد هم شروع به خواندن می‌کند.

منبع: پایگاه خبری انتخاب

599930