در نخستین روز از هفته زمستانی؛

هوای اصفهان آلوده است

در نخستین روز از هفته زمستانی، هوای کلانشهر اصفهان در برخی مناطق در وضعیت قرمز ونارنجی و برخی زرد است.
تصویر هوای اصفهان آلوده است

به گزارش سایت خبری پرسون، ازاصفهان:بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، دستگاه سنجش کیفیت هوا میانگین کیفیت هوا عدد ۱۲۲ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد واین شاخص در ایستگاه‌های خرازی ۱۵۲، احمدآباد با ۱۵۱، انقلاب ۱۶۱، قهجاورستان وکردآباد ۱۸۲ AQI در وضعیت ناسالم برای همه ودرایستگاه‌های فیض ۱۲۳، کاوه ۱۳۹، رهنان وپروین ۱۱۲، زینبیه ۱۴۹ واستانداری ۱۰۸ و ۲۵ آبان ۱۰۱ AQI دروضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

این درحالی است که شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میرزاطاهر ۹۶، ولدان ۸۸، پارک زمزم ۸۸، سپاهان شهر ۹۶، فرشادی ۱۰۰ AQI در وضعیت قابل قبول است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های شاهین شهر با ۳۹ AQI در وضعیت پاک و شهر سگزی با ۸۰ AQI در وضعیت قابل قبول است.

ایستگاه‌های رودکی، جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر و شهر‌های کاشان، مبارکه، دولت‌آباد و زرین‌شهر فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

منبع: هواشناسی

599670

مطالب مرتبط