"مخالفان انتخابات" فرمان تحریم را صادر کردند

سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: با توجه به شرایط موجود و به استناد راهبرد انتخاباتی و مصوبه مجمع عمومی که امشب به تصویب رسید، جبهه اصلاحات ایران در انتخابات اسفند ماه امکان ارائه لیست در تهران را ندارد!
تصویر "مخالفان انتخابات" فرمان تحریم را صادر کردند

به گزارش سایت خبری پرسون، سایت مشرق به گفت‌وگوی ایلنا با جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات درباره جزئیات مصوبه تازه جبهه اصلاحات اشاره کرده که گفته است: با توجه به شرایط موجود و به استناد راهبرد انتخاباتی و مصوبه مجمع عمومی که امشب به تصویب رسید، جبهه اصلاحات ایران در انتخابات اسفند ماه امکان ارائه لیست در تهران را ندارد!

وی همچنین در پاسخ به این سوال که نحوه فعالیت احزاب عضو جبهه اصلاحات به صورت جداگانه در انتخابات به چه شکل خواهد گفت: تصمیم مجمع عمومی جبهه اصلاحات در مرکز و استان‌ها موضع رسمی جبهه بوده و رعایت مفاد تبصره یک ماده شش اساسنامه جبهه اصلاحات برای اعضا الزامی است و اعضا نمی‌توانند با عنوان اصلاح طلبی و جبهه اصلاحات برخلاف آن اقدام به ارائه لیست کنند.[2]

*اگرچه پیش از این و در تمام قیام و قعود جبهه اصلاحات نیز این عزم تحریمی قابل مشاهده بود لکن تاکنون به هر دلیلی رسما اعلام نمی‌شد.

دقت شود که این نخستین بار طی ماه‌های اخیر است که سخنگوی جبهه اصلاحات رسما اعلام می‌کند که انتخابات اسفند از سوی چپ‌های تحریمی، تحریم شده است.

و باز دقت شود که نباید اسیر الفاظ انتخابی امام و امثال امام شد!

الفاظی که برای پوشاندن چهره کریه و خیانتبار تحریم انتخابات بیان می‌شوند (مثل امکان ارائه لیست نداریم!) و هدف دیگرشان ایجاد کانال فرار از برخورد امنیتی است.

و گرنه همه می‌دانیم که جریانات سیاسی بوجود می‌آیند تا مسیر صلاح و فلاح را از صندوق رأی و با محوریت مردم ایجاد کنند و گرنه در سمت دیگر ماجرا گزینه "اسلحه و خیابان" وجود دارد.

به سخن دیگر اینکه جوامع صرفا و فقط 2 راه برای اصلاح امور و تصمیم‌گیری مردم‌محور در اختیار دارند. اسلحه و صندوق رأی.

لذاست که اینهمه مدنّیت و رسانه‌محوری و سیاست‌ورزی و تولد احزاب و گروه‌های سیاسی صرفا به این دلیل است که جامعه به مسیر خشونت‌بار اسلحه نرود و راه عقلانی و مدنی یعنی "صندوق رأی" را در پیش گیرد.

و از دانستن همین معانی است که نقاب از چهره خائن و خطرناک چپ‌های تحریمی فرو می‌افتد.

درباره اظهارات امام همچنین باید دانست که او دروغ می‌گوید و چپ‌های تحریمی حتی اگر هیچ نامزد اصلاح‌طلبی هم در انتخابات نباشد اما امکان ارائه لیست و تکرار رفتار خود در سال 92 (حمایت از روحانی) را دارند.

لکن این کار را نمی‌کنند چون می‌خواهند به جای صندوق رأی از مسیر خیابان با مردم و نظام اسلامی حرف بزنند.

اظهارات امام که گفته است: "اعضا نمی‌توانند با عنوان اصلاح طلبی و جبهه اصلاحات برخلاف آن اقدام به ارائه لیست کنند" نیز سویه دیگری از همان دیکتاتوری حزبی و خوی سلاح‌محوری در نزد برخی ارکان ستادی جریان چپ است که هیچ رأی مخالفی را برنمی‌تابد و اینچنین شداد و غلاظ، تقلا می‌کند امکان هرگونه سیاست‌ورزی خارج از جبهه اصلاحات و از سوی "چپ‌های نجیب" را نیز سلب کند.

با تصمیم اخیر؛ چپ‌های تحریمی تاکنون 3 انتخابات پیاپی 98، 1400 و 1402 را تحریم کرده‌اند.

مشرق از سال 98 و قبل از برگزاری انتخابات آن سال تا امروز؛ هشدارهای مکرری پیرامون پروژه "تحریم انتخابات، بانیان آن و راه‌های مبارزه با این توطئه را ارائه کرده که در آرشیو این رسانه قابل بازیابی و مطالعه است.

گفتنی است، مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود؛ "مخالفان انتخابات" را مخالف اسلام و مخالف نظام قلمداد کردند.

منبع: مشرق

599470