طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه:

جمال انصاری معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور شد

با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور؛ رئیس قوه قضائیه در حکمی دکتر جمال انصاری را به عنوان معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور منصوب کرد
تصویر جمال انصاری معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور شد

به گزارش سایت خبری پرسون،با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور؛ رئیس قوه قضائیه در حکمی «دکتر جمال انصاری» عضو معاون شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور را به عنوان معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور منصوب کرد.

گفتنی است: دکتر جمال انصاری پیش از این، ریاست دادگستری استان قزوین، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور را عهده دار بوده است.

تحریریه و همکاران سایت خبری پرسون انتصاب شایسته جناب آقای دکتر انصاری که انصافا مراتب تعهد و شایستگیشان بر هیچ کس پوشیده نیست را تبریک عرض مینمایند و ضمن دوام توفیقات برای ایشان، دست بر دعا میبرند که در مسئولیت جدید باز هم منشا خیر، اثر و برکت باشند.

منبع: پرسون

573207

مطالب مرتبط