تست بینایی؛ آیا می توانید هدیه را در ۱۱ ثانیه پیدا کنید؟

پیدا کردن هدیه چالشی است که فقط بهترین ها می توانند آن را حل کنند! به گفته طراح بازی، «افرادی که چشمان عقابی دارند می توانند هدیه را در این تصویر پیدا کنند.» این تست بینایی را انجام دهید و دقت دید چشم های تان را محک بزنید.
تصویر تست بینایی؛ آیا می توانید هدیه را در ۱۱ ثانیه پیدا کنید؟

به گزارش سایت خبری پرسون، چشم ها از جمله مهمترین اعضای بدن ما هستند و داشتن بینایی عالی مهارتی است که هر کسی آرزوی داشتن آن را دارد. اما آیا می دانید شما می توانید با تمرین این مهارت را کسب کنید؟ بله، تست های بینایی و تصاویر خطای دید برای به چالش کشیدن چشم ها و مغز شما هستند. بنابراین با انجام این آزمون بینایی می توانید مهارت های بصری خود را بهبود بخشید.

تست بینایی یافتن هدیه

تصویر زیر جشن تولد پسری را نشان می دهد. همه خوشحال به نظر می رسند. با این حال، یکی از کادوها گمشده، آیا می توانید آن را پیدا کنید؟

هدیه را پیدا کنید

فراموش نکنید که برای انجام تست بینایی یافتن هدیه فقط 11 ثانیه زمان دارید که از الان شروع می شود.

.

.

.

.

جواب

11 ثانیه تمام شد، خوب آیا موفق شدید هدیه را پیدا کنید؟

به کسانی که موفق شده اند تبریک می گوییم. کسانی که موفق نشده اند، ناراحت نباشید چون همه چیز با تمرین بهتر می شود. اکنون می توانید هدیه را در تصویر زیر ببینید.

پاسخ تست بینایی یافتن هدیه

منبع: خبرنامه

573169