تست روانشناسی؛ آیا شخصیت جذابی دارید یا خیر؟

رنگ‌ها می‌توانند چیزهای زیادی در مورد شخصیت تان بگویند. با انتخاب یک برگ پاییزی از ابعاد پنهان خود مطلع شوید.
تصویر تست روانشناسی؛ آیا شخصیت جذابی دارید یا خیر؟

به گزارش سایت خبری پرسون، تست روانشناسی یک ابزار است که توسط متخصصین روانشناسی برای تعیین و اندازه‌گیری ویژگی‌های شناختی، عاطفی، شخصیتی و رفتاری فرد در نظر گرفته می‌شود. این تست‌ها به صورت مختلف طراحی و اجرا می‌شوند.

برگ نارنجی

رنگ شخصیتی نارنجی به این معنی است که شما خونگرم، خوش بین، برونگرا و اغلب پر زرق و برق هستید. شما دوستانه، خوش اخلاق و به طور کلی فردی موافق هستید. شما از مهمانی و معاشرت و برنامه ریزی برای انواع رویدادهای اجتماعی لذت می‌برید.

برگ قرمز

رنگ قرمز شخصیت شما را فردی برونگرا و خوش بین، شجاع و با اعتماد به نفس معرفی می‌کند. شما کنش گرا و از نظر جسمی فعال هستید. شما دوست دارید مرکز توجه باشید؛ در واقع همه قرمزها مشتاق توجه هستند

برگ سبز

شما فردی عملی، ساده و عاشق طبیعت هستید. شما پایدار و متعادل هستید و در جستجوی این تعادل، گاهی اوقات می‌توانید بی قرار و مضطرب شوید. رنگ شخصیت سبز به این معنی است که شما مهربان، سخاوتمند و دلسوز هستید. شما به دیگران اهمیت می‌دهید و از آنها مراقبت می‌کنید.

برگ مشکی

رنگ مشکی به این معنی است که اعتبار و قدرت برای شما مهم است. شما مستقل، با اراده و مصمم هستید و دوست دارید بر خود و شرایطتان مسلط باشید.

ممکن است محافظه کار و متعارف باشید؛ رنگ مشکی محدود کننده است.

برگ قهوه ای

رنگ شخصیتی قهوه ای به این معنا است که شما شخصی صادق و سالم هستید. شما قابل اعتماد، دوستانه و صمیمی و واقعی هستید.

رنگ شخصیتی قهوه ای نشان می‌دهد شما احساس وظیفه و مسئولیت شدیدی دارید و تعهدات خود را بسیار جدی می‌گیرید.

برگ سفید

در صورتی رنگ سفید را انتخاب کنید که در حال گذراندن یک دوره انتقالی در زندگی خود باشید. شما برای شروعی جدید آماده می‌شوید یا به دنبال یک جهت جدید هستید.

داشتن یک رنگ شخصیتی سفید به این معنی است که شما در ظاهر، خانه و ماشین خود مرتب و بی عیب و نقص هستید.

شما دوراندیش، با طبیعتی مثبت و خوش بین، متعادل، معقول و عاقل هستید.

برگ زرد

شما روحیه شادی دارید. شما خلاق هستید و ایده‌های جدیدی ارائه می‌دهید. شما یک کمال گرا هستید و می‌توانید از خود و همچنین دیگران بسیار انتقاد کنید. شما همه چیز را تجزیه و تحلیل می‌کنید.

برگ آبی

شما محافظه کار و قابل اعتماد هستید. شما کاملاً به دیگران اعتماد دارید اگرچه در ابتدا بسیار محتاط هستید. شما تکانشی نیستید و همیشه قبل از صحبت و عمل فکر می‌کنید و هر کاری را در زمان خود انجام می‌دهید.

منبع: ستاره

561807