معرفی اعضای کمیته فنی کشتی آزاد جوانان

اعضای کمیته فنی به جهت نظارت در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور معرفی شدند.

تصویر معرفی اعضای کمیته فنی کشتی آزاد جوانان

به گزارش پرسون، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور روزهای ۲ و ۳ آذرماه در شهر بندر انزلی برگزار می‌شود. محسن کاوه، فردین معصومی، سید مصطفی میرعمادیان، اکبر بهتری و رضا افضلی به‌عنوان اعضای کمیته فنی برای حضور در این مسابقات دعوت شدند.

منبع: روابط عمومی

559357