قانون مالکیت فکری از ملزومات تحقق مرجعیت علمی برای ثبت اختراع

وزیر علوم با اشاره با اینکه یکی از ملزومات تحقق مرجعیت علمی برای ثبت اختراع قانون مالکیت فکری است گفت: باید راهکارهایی ارائه شود تا کیفیت فدای کمیت نشود.
تصویر قانون مالکیت فکری از ملزومات تحقق مرجعیت علمی برای ثبت اختراع

به گزارش پرسون، محمد علی زلفی گل وزیر علوم در مراسم اولین همایش مرجعیت علمی گفت: تولید علم مرجعیت آورده و مصرف علم قدرت، ثروت و آرامش خواهد آورد. موضوع مرجعیت علمی در بین جامعه دانشگاهی تبیین و مشخص شده است.

به گفته وی در زمینه مرجعیت علمی باید آسیب شناسی کرده تا ظرفیت ها را نشان بدهد. یکی از ملزومات تحقق مرجعیت علمی برای ثبت اختراع، قانون مالکیت فکری است.

وزیر علوم بیان کرد: باید راهکارهایی ارائه شود تا کیفیت فدای کمیت نشود. باید در ارزیابی ها به بروندادهای علمی که منجر به خلق ثروت می شود باید متفاوت با سایر تحقیقات نگاه و توجه کرد.

زلفی گل ادامه داد: الان از حدود ۲۰۴۰ نفر دانشمند یک درصد ایرانی در دنیا هستند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

559301