مشرق

برنامه کارگزارانی‌ها برای انتخابات مجلس چیست؟

کارگزارانی‌ها در جلسات شورای مرکزی خود انتخابات ۱۴۰۴ را انتخاباتی مهم توصیف کرده‌اند.
تصویر برنامه کارگزارانی‌ها برای انتخابات مجلس چیست؟

به گزارش پرسون، حزب کارگزاران سازندگی راهبرد انتخاباتی خود را در شورای مرکزی اش تصویب و به اطلاع جبهه اصلاحات ایران رسانده است.

گفته می‌شود کارگزارانی‌ها در جلسات شورای مرکزی خود انتخابات ۱۴۰۴ را انتخاباتی مهم توصیف کرده و لزوم کنشگری جدی و اثرگذاری در آن را عدم تحریم آن از سوی اصلاح طلبان ارزیابی کرده و معتقدند در صورت عدم مشارکت در انتخابات مجلس دیدگاه حاکمیت نسبت به جریان اصلاحات متفاوت تر شده و زمینه کنشگری این جریان در انتخابات ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت.

کارگزارانی‌ها در همین راستا ضمن تاکید بر مشارکت در انتخابات تصریح کرده اند که باید سایر اصلاح طلبان را متقاعد کرد افرادی که احتمالاً حوزه‌هایی تایید صلاحیت می‌شوند و صلاحیت‌شان مورد تایید اصلاح‌طلبان است را مورد توجه قرار دهیم و در آن حوزه‌ها در انتخابات مشارکت کنیم، از نگاه این حزب اصلاح‌طلب این مشارکت مشروط خواهد بود و باید منتظر نتیجه نهایی بررسی صلاحیت‌ها ماند!

منبع: ایلنا

559201