آغاز به کار «مدرسه انجمن» آثار و مفاخر فرهنگی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دوره آموزشی «خوانش و تفسیر متون کهن» را در «مدرسه انجمن» باحضور استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی، حکمت و عرفان ایرانی - اسلامی برگزار می‌کند.
تصویر آغاز به کار «مدرسه انجمن» آثار و مفاخر فرهنگی

به گزارش پرسون، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دوره آموزشی «خوانش و تفسیر متون کهن» را به منظور فراهم ساختن زمینه‌های آشنایی با آغاز و اندیشه‌های مفاخر ایران زمین در «مدرسه انجمن» باحضور استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی، حکمت و عرفان ایرانی - اسلامی برگزار می‌کند.

استادان این دوره‌ها احمد خاتمی، احمد تمیم‌داری، انشاء الله رحمتی، نجفقلی حبیبی، عبدالرضا مظاهری و محمود شالوئی هستند.

داوطلبان برای آگاهی از نحوه حضور و شرکت در این دوره ها می توانند به آدرس anjom.ir مراجعه یا با روابط عمومی انجمن به شماره ۵۵۳۹۴۸۵۰ تماس بگیرند.

منبع: ایرنا

510062