در مترو ورزش کنید بلیت مجانی بگیرید

در مترو مکزیکو سیتی هر فردی ورزش کند یک بلیت مجانی می گیرد.
تصویر در مترو ورزش کنید بلیت مجانی بگیرید

به گزارش پرسون در متروی مکزیکوسیتی اگر جلوی این دستگاه ۱۰ بار بشین و پاشو انجام دهید، بلیت مجانی می‌دهد.

چون ۷۰ درصد بزرگسالان اضافه وزن دارند، این کار برای مبارزه با معضل چاقی صورت گرفته است.

منبع: مستقل آنلاین

509184