عکس‌ های زیرخاکی از شهر تبریز، یک قرن قبل

از کوچه‌های خاکی و زنانی که لب جوی مشغول شستن لباس هستند تا مردمی که در کنار ویرانه‌های مسجد کبود مقابل دوربین عکاس ایستاده‌اند، این عکس‌ها ما را به شهر تبریز در حدود یک قرن قبل می‌برند.
تصویر عکس‌ های زیرخاکی از شهر تبریز، یک قرن قبل

به گزارش سایت خبری پرسون، این عکس‌ها را عکاسان مختلفی از جمله هنری ویوله فرانسوی و آنتوان سوروگین (از عکاسان معروف دوران قاجار) ثبت کرده‌اند.

جدیدترین عکس که منظرۀ «هتل اروپا» را نشان می‌دهد متعلق به 90 سال قبل در اوایل سلطنت پهلوی است و سایر عکس‌ها مربوط به بیش از 100 سال قبل و اواخر دوران قاجار هستند.

هتل اروپا؛ 90 سال قبل

عکس‌های زیرخاکی از شهر تبریز ؛ یک قرن قبل
مسجد کبود؛ 110 سال قبل

عکس‌های زیرخاکی از شهر تبریز ؛ یک قرن قبل

عکس‌های زیرخاکی از شهر تبریز ؛ یک قرن قبل

عکس‌های زیرخاکی از شهر تبریز ؛ یک قرن قبل

عکس‌های زیرخاکی از شهر تبریز ؛ یک قرن قبل

منبع: فرادید

506080