تشکر از دستگاه قضا در پی انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن

پس از انتشار لیست ساختمان های ناایمن پایتخت از سوی دادستانی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از شهرداری خواست که با برگزاری جلسات و... بر روند ایمن سازی ساختمانها نظارت کند.

تصویر تشکر از دستگاه قضا در پی انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن

به گزارش پرسون، مهدی عباسی با اشاره به انتشار لیست ساختمان های ناایمن از سوی قوه قضائیه گفت: انتشارلیست ساختمانهای ناایمن از سوی دادستانی، احترام به افکار عمومی و اعتمادسازی در بدنه اجتماعی بود و به شهروندان این پیام منتقل شد که مسئله ای مهمتر از جان و سلامتی شهروندان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه باید به صورت ویژه از دادستانی و قوه قضائیه تشکر کرد که پای کار آمدند، تصریح کرد: قطعا ذی نفعان و گروه های خاص نمی توانند مانع انتشار چنین لیستی شوند.

این عضو شورای شهر تهران در عین حال عدم انتشار لیست ساختمانهای ناایمن، در دوره یکساله اخیر از سوی مدیریت شهری با وجود داشتن مصوبه شورا را بی سلیقگی و بی تدبیری خواند و گفت: هرگونه تأخیر در انتشار، بر شدت و سختی مسئله اضافه می‌کرد، اما دادستانی با اقدام هوشمندانه این لیست را منتشر کرد که موجب ارتقای حقوق شهروندی و مطالبه عمومی برای ایمن سازی شد.

وی با تاکید بر اینکه مالکان این ساختمانها متوجه شدند که باید در مقابل ملک ناایمن خود پاسخگو باشند و مدیریت شهری باید درگیر ایمن سازی این ساختمانها شود، گفت: شهرداری تهران می بایست نشست های دوره ای را برگزار کند و به مالکان مشاوره دهد و کمک کند تا ایمن سازی ساختمانهای خود را انجام و روند ایمن سازی را سرعت دهند.

عباسی این را هم گفت در مواردی که با افراد غیر منطقی روبرو می‌شود که به ایمن سازی تمکین نمی کنند با حمایتی که از دستگاه قضائی شاهد بودیم، با دستور قضائی اقدام به پلمب یا قطع انشعابات کند و حتی با نصب بنر هشدار لازم را بدهد و مانع تردد شود تا بتوانیم آمار خوبی در مرتبه بعدی در حوزه ایمن سازی ساختمانها به مردم بدهیم.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه هیچ چیزی غم انگیزتر از بین رفتن جان افراد نیست و نباید برخی ها به بهانه معیشت افراد به ایمن سازی تمکین نکنند، اظهار کرد: ما هم قبول می کنیم اگر از فعالیت این ساختمان های ناایمن جلوگیری شود به معیشت افرادی لطمه وارد می شود، اما با این اقدام از منافع اکثریت محافظت کرده ایم و از سویی منفعت صاحبان و مالکان اینگونه ساختمانها نیز این است که ایمنی را بالا ببرند چراکه اگر دچار حادثه شوند سرمایه افراد دچار بحران می شود.

وی تاکید کرد: این لیست از نظر اطفا حریق و شاخص های آتش نشانی بوده که مالک می تواند با نصب هشدار دهنده اطفا حریق و تجهیزات دیگری که در لحظات اولیه حریق را اعلام می کند، ساختمان خود را ایمن سازی کند.

487228