سودآوری فولاد مبارکه/ اینفوگرافیک

سودآوری فولاد مبارکه به هیچ عنوان ناشی از رانت نیست و این یک تفکر انحرافی است که ار کس سود می دهد از رانت بهره مند است. فولاد مبارکه از منابع ملی ارزش افزوده می آفریند
تصویر سودآوری فولاد مبارکه/ اینفوگرافیک

به گزارش سایت خبری پرسون، مدیر عامل گروه فولاد مبارکه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه با تشریح عوامل سودآوری فولاد مبارکه گفت:

486569