دیالیز مرد میانسال را به کام مرگ فرو برد

یک مرد میانسال بر اثر دیالیز در بیمارستانی در غرب تهران، به کام مرگ فرو رفت.
تصویر دیالیز مرد میانسال را به کام مرگ فرو برد

به گزارش پرسون، روز یکشنبه 31 اریبهشت ماه، پرسنل انتظامات یکی از بیمارستان‌های غرب تهران، مرگ مشکوک مرد میانسالی را در بخش دیالیز این مرکز درمانی به پلیس گزارش کردند.

با اعلام این خبر، تیم بررسی صحنه جرم با دستور قاضی وحید ناصری؛ بازپرس ویژه قتل عمد شعبه چهارم دادسرای امور جنایی، پای در سردخانه بیمارستان مورد نظر گذاشتند و با جسد مرد میانسالی مواجه شدند که براثر دیالیز فوت کرده بود.

تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، متوفی که از بیماری کلیه رنج می‌برده برای درمان به این بیمارستان مراجعه کرده اما هنگام دیالیز شدن به کام مرگ فرو رفته است که خانواده وی بخاطر این حادثه از کادر پزشکی این مرکز درمانی تحت عنوان قصور پزشکی شکایت خود را طرح کردند.

با دستور قاضی ناصری از شعبه چهارم دادسرای امور جنایی، جسد متوفی برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل و پرونده برای رسیدگی قضایی به دادسرای ناحیه 26 (جرائم پزشکی) ارجاع داده شد.

منبع: تسنیم

486549