‌می‌دانیم چه می‌خواهیم؟

احساسات نشان دهنده‌ی اتفاقاتی است که درون شما رخ می‌دهند. شناخت احساسات اولین گام برای زندگی عاطفی سالم است، در واقع آگاهی از احساسات اولین گام تغییر است.

تصویر ‌می‌دانیم چه می‌خواهیم؟

به گزارش پرسون، گاهی در روابطمان با اطرافیان یا اشخاص مهم زندگی مان، حتی با ساعت‌ها صحبت کردن نیز، نمیدانیم چه انتظاراتی داریم، یا اینکه نمیدانیم چه احساسی را تجربه می کنیم.

آنقدر روی ایده آل‌ها تمرکز کرده ایم که از آنچه در حال رخ دادن است بی اطلاعیم، لحظه‌ای بودنِ فرد را می خواهیم و لحظه‌ای دیگر نبودنش را، لحظه‌ای تنهایی را برمی گزینیم و در عین تنهایی انتخابی مان، از عدم حضور اطرافیانمان غمگین هستیم. حال آنکه این ما بودیم که این وضعیت را انتخاب کردیم. گاهی از شریک زندگی مان، حمایت می خواهیم و در موقعیتی دیگر، حمایتِ او را، کنترل تلقی می کنیم.

احساسات نشان دهنده‌ی اتفاقاتی است که درون شما رخ می‌دهند. شناخت احساسات اولین گام برای زندگی عاطفی سالم است، در واقع آگاهی از احساسات اولین گام تغییر است. رویکرد هیجان مدار (EFT)، در مشاوره و روان درمانی، بر این مساله تمرکز دارد که فرد، هیجانات و احساسات اکنون خود را بشناسد و در موقعیت‌های مختلف، تشخیص دهد دقیقا چه احساس و هیجانی بر او حاکم است. همچنین تاکید بر این است که هیجانات به عنوان فعل و انفعالاتی در نظر گرفته می‌شوند که در مغز رخ می‌دهند و با افکار و شناخت‎‌های ما متفاوت هستند و پایه‌ی عصبی و فیزیولوژیکی خاص خود را دارند. طرحواره‌های هیجانی که از مفاهیم مهم در این رویکرد هستند مشخص می‌کنند که مدل افراد در مفهوم‌سازی و قضاوت هیجانات چیست و چه راهبرد‌های رفتاری را در پاسخ به هیجانات به کار می‌گیرند. همچنین این طرحواره‌ها می‌توانند روی افکار ما تاثیر بگذارند و رفتار‌های بعدی ما را پیش‌بینی کنند. رویکرد هیجان مدار به مراجعان کمک می‌کند تا این طرحواره‌ها را بشناسند، بپذیرند و تغییر دهند. طبق این رویکرد، هیجانات اصولا سازگار هستند، اما برخی عوامل مانع از بروز هیجانات اصیل شده و سبب تحریف آن‌ها می‌شوند و عدم توانایی فرد در تنظیم هیجانات به عنوان عاملی برای بدکارکردی در نظر گرفته می‌شود.

بسیاری از اختلالات همچون افسردگی، اضطراب و بی‌اشتهایی عصبی نتیجه‌ی تلاش‌های ناموفق مراجعان برای خودتنظیمی هیجانی است. در نتیجه هیجانات ناکارآمد باید شناسایی و اصلاح شوند و به سمتی هدایت شوند که یک زندگی سالم و بامعنا ایجاد کنند.

منبع: روز پلاس

486293