عکس یکی از مخوف‌ترین قاتلان زنجیره‌ای در تهران

در این گزارش عکسی از خبر روزنامه اطلاعات در سال 1343 را می بینیم.
تصویر عکس یکی از مخوف‌ترین قاتلان زنجیره‌ای در تهران

به گزارش سایت خبری پرسون، یکی از مخوف‌ترین قاتلان زنجیره‌ای تاریخ جنایی تهران، هوشنگ امینی پس از اعتراف به ۷ فقره قتل راهی دادگستری می‌شود. خبر را روزنامه اطلاعات ۸ اردیبهشت ۱۳۴۲ همراه با عکس قاتل زنجیره‌ای منتشر کرد.

482874