دستور مهم قضایی درباره یک عضو شورای شهر مشهد

رییس شورای اسلامی شهر مشهد گفت که «هاشم دائمی»، از اعضای این شورا با دستور مقام قضایی تعلیق شد.
تصویر دستور مهم قضایی درباره یک عضو شورای شهر مشهد

به گزارش پرسون، حسن موحدیان در رابطه با این تعلیق گفت: نامه‌ای از دادستانی مبنی بر صدور کیفر خواست هاشم دائمی به شورا ارسال شده است.

وی اضافه کرد: طبق این نامه، این عضو شورا تعلیق و مطابق قانون تا ٢ ماه برای رفع تعلیق وی فرصت داریم.

رییس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: پس از ۲ ماه در صورت عدم رفع تعلیق، موضوع برای تعیین تکلیف به شورای حل اختلاف استان خراسان رضوی برای معرفی فرد جایگزین اعلام خواهد شد.

هاشم دائمی عضو شورای اسلامی شهر مشهد پنجم آبان امسال بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد.

طبق اعلام رییس شورای شهر مشهد کیفر خواست وی صادر شده است، اما توضیح بیشتری در مورد این پرونده صورت نگرفته است.

گفته می شود موضوع مربوط به یک پرونده قدیمی پیش از عضویت وی در شورای شهر مشهد بوده است.

منبع: ایرنا

478224