سیستم اقتصادی را باید اصلاح کرد

آمار نشان می‌دهد که در دو دوره تورم هشت ساله 200 درصد و در دوره‌های دیگر بالاتر و در این دوره هم رکورد را شکسته لذا معتقدم سیستم اقتصادی را باید اصلاح کرد. تغییر افراد کمی موثر است ولی اثر اصلی در اصلاح سیستم اقتصادی است.
تصویر سیستم اقتصادی را باید اصلاح کرد

به گزارش پرسون، محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس در یادداشتی نوشت: اگر بخواهیم مساله تورم را بررسی کنیم به نظر می‌رسد به جای اینکه یکساله بررسی کنیم، باید هشت ساله بررسی کنیم. آن موقع نشان داده می‌شود که چه شرایطی داریم و چه اتفاقاتی دارد در کشور می‌افتد.

8سال دولت آقای موسوی جمع تورم 200 درصد بود. هشت سال دولت آقای هاشمی جمع تورم 448 درصد بود. هشت سال دولت آقای خاتمی جمع تورم 200 درصد بود. هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد جمع تورم 350 درصد بود. هشت سال دولت آقای روحانی جمع تورم 475 درصد بود و این مدت عمر این دولت یعنی حدود 18 ماه تورم 870 درصد است.

اینکه ما می‌گفتیم تورم موجود بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده دلایل و تحقیقاتش این است که ما تابه‌حال چنین تورمی نداشتیم.

سوال این است که حال چه باید کرد؟ معتقدم یک نهاد در سیستم حاکمیتی ماست که برخی اقدامات این نهاد به صورت غیرملموس بوده و به سود اقتصاد کشور نیست که همانا بانک مرکزی است. این نهاد بعضا بدون پشتوانه نقدینگی و پول پرقدرت چاپ می‌کند و نتیجه همین است که می‌بینیم. مگر اینکه کسی قدرت داشته باشد و دست این نهاد پرقدرت بانک مرکزی را ببندد که تا الان در این دولت شاید به 150 هزار میلیارد تومان رسیده باشد به این توجیه که ما چاره‌ای نداریم و هزینه‌هایمان بالاست و باید پول چاپ کنیم. در صورتی‌که باید گفت هزینه‌ها را کم کنید. چرا این همه هزینه بر بودجه کشور تحمیل و بودجه‌های غیرعملکردی اضافه شده است. خوشبختانه با ابتکار دولت قبلی الان بودجه شفاف است و در فضای مجازی همه می‌بینند که برخی نهادها چه بودجه‌ای دارند.

موضوع این است داریم راه را اشتباه می‌رویم. به‌جای آنکه بودجه برخی دستگا‌ه‌ها را که ضرورتی در وضعیت اقتصاد جنگی ندارند، کم کنیم، پشت‌سر هم پول چاپ می‌کنیم. آمارهای بانک مرکزی به صورت روتین در اختیار کسانی که اهل مطالعه هستند قرار می‌گیرد. برخی می‌گویند پول بدون پشتوانه چاپ نمی‌کنیم! برخی دولتمردان سال گذشته گفتند که تا آخر سال فقر مطلق را از کشور ریشه کن می‌کنیم. منظورشان همین سیصدهزار تومانی است که به مردم می‌دهند. الان اعلام می‌کنند تا آخر سال می‌خواهیم کسری بودجه را تامین کنیم.

سوال این است که مگر درآمد شما تا اسفند افزایش پیدا می‌کند؟ دو راه بیشتر وجود ندارد. یااز طریق نهاد بانک مرکزی که قیمت همین مقدار ارز را بالاتر ببرید یا اینکه باز چاپ اسکناس را مثل گذشته سرلوحه قرار دهد. آمار نشان می‌دهد که در دو دوره تورم هشت ساله 200 درصد و در دوره‌های دیگر بالاتر و در این دوره هم رکورد را شکسته لذا معتقدم سیستم اقتصادی را باید اصلاح کرد. تغییر افراد کمی موثر است ولی اثر اصلی در اصلاح سیستم اقتصادی است. سیستم اقتصادی را باید اصلاح کرد.

منبع:آرمان ملی

459139