رییس شورای اسلامی شهر شیراز

اولویت شورا و شهرداری؛ افزایش مهارت فنی و حرفه‌ای زنان سرپرست خانوار

رییس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در راستای افزایش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان سرپرست خانواده، کارگاه‌های آموزشی راه‌اندازی می‌شود.
تصویر اولویت شورا و شهرداری؛ افزایش مهارت فنی و حرفه‌ای زنان سرپرست خانوار

به گزارش پرسون از فارس، رییس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در راستای کمک به مناطق محروم و کم برخودار ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری ضروری است.
مهدی طاهری صبح امروز در نشست هم‌افزایی و همبستگی دستگاه‌های نهضت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: اصل تفکر آموزش به زنان سرپرست خانوار از سوی تمامی دستگاه‌ها با همکاری شورا و شهرداری از جمله راه‌کارهای ضروری برای مناطق محروم است.
وی تصریح کرد: هم‌افزایی، ایجاد اشتغالزایی، آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای از جمله مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیته محرومیت زدایی شورای اسلامی شهر شیراز در این نشست افزود: توانمند سازی، عملکرد اجتماعی و مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های اجرایی، عدالت اجتماعی تنها راهبردی که معیشت را به وجود می‌آورد.
مریم حسینی خاطر نشان کرد: با توانمند سازی، بینش و بصیرت عمیق و نیز با عبور از اجتماع محور به تمامی پروژه‌های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی دست می‌یابیم.
مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان فارس در ادامه این نشست تصریح کرد: اداره کل فنی و حرفه‌ای استان فارس در ارائه خدمات آموزشی به زنان سرپرست خانوار آمادگی کامل را دارد.
رهام کیایی بیان داشت: این اداره کل در راستای محرومیت زدایی با 5 مرکز دولتی، 500 آموزشگاه تمامی آموزش‌ها را به طور رایگان برای افزایش مهارت‌های فنی در اختیار خانوارهای بی سرپرست قرار می‌دهد.

گفتنی است، در پایان تفاهم‌نامه برای افزایش مهارت‌های فنی برای زنان سرپرست خانواده بین دستگاه‌های مربوطه منعقد شد.

459020