نگاه مجلس در بودجه ۱۴۰۲، حمایت از زنان جامعه است

یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دغدغه های اصلی فراکسیون زنان مجلس این است که به جامعه بانوان به خصوص در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نگاه ویژه ای شود چراکه تا به امروز جامعه از کارهای بر زمین مانده در این بخش آسیب دیده است.

تصویر نگاه مجلس در بودجه ۱۴۰۲، حمایت از زنان جامعه است

به گزارش پرسون، فاطمه مقصودی درباره نگاه مجلس به حمایت از بانوان و خانواده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعلام کرد: امروز با آسیب‌هایی در سطح جامعه مواجه هستیم که به دلیل این است که اقدامات لازم را در حوزه زنان و خانواده انجام نداده ایم، بنابراین یکی از دغدغه‌های اصلی فراکسیون زنان مجلس این است که به جامعه بانوان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نگاه ویژه ای شود و از زنان جامعه حمایت شود.

اعتبارات قانون جوانی جمعیت در سال جاری آنطور که باید تخصیص نیافته است

این عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه اظهار کرد: درباره خانواده، مجلس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را به تصویب رساند که مجلس به ایراداتی که در اجرای این قانون وجود دارد، ورود پیدا کرده و باید اصلاح شود.

به گفته نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، یکی از مشکلات قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، عدم تخصیص اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای آن است که قطعا مجلس سعی می کند در بودجه سال آینده اعتبارات لازم را برای اجرای این قانون در نظر بگیرد.

مقصودی گفت: اگر پس از تصویب یک قانون حمایت دولت پشت آن نباشد و اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای آن تخصیص پیدا نکند، قطعا قانون بر زمین خواهد ماند.

458908