مدیرکل هواشناسی استان:

زنجان با منفی ۱۲ درجه سانتی گراد سومین مرکز سرد کشور بود

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هوای سرد و یخبندان در استان ادامه دارد.
تصویر زنجان با منفی ۱۲ درجه سانتی گراد سومین مرکز سرد کشور بود

به گزارش پرسون،محمدرضا رحمان نیا به وضعیت جوی استان طی چند روز اینده اشاره کرد و گفت: اسمان استان قسمتی ابری و در برخی مناطق مه آلود خواهد بود.

وی از ورود سامانه بارشی خبر داد و بیان داشت: هفته آینده استان برفی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هوای سرد و یخبندان در استان ادامه دارد.

رحمان نیا تاکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهر زنجان با منفی ۱۲ درجه سانتی گراد سومین مرکز سرد کشور بود.

وی افزود: دمای هوا در شهر زنجان هم اکنون منفی ۱۱ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت سه درجه سانتیگراد سردتر شده است.

منبع:مهر

458782