مدیرکل حفاظت محیط‌زیست :

مجوز شکار برای پرندگان مهاجر داده نمی شود

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان سمنان گفت: استان سمنان مقصد پرندگان مهاجر نیست و تنها در مسیر عبور مهاجرت پرندگان آبزی مانند قو، غاز، اردک‌ و فلامینگو قرار دارد که از عرض شمالی به عرض جنوبی کوچ می‌کنند و مجوز شکار برای این پرندگان در استان داده نمی‌شود.
تصویر مجوز شکار برای پرندگان مهاجر داده نمی شود

به گزارش پرسون،بهرامعلی ظاهری گفت : محیط زیست و حیات وحشی که در آن زیست می‌کنند میراثی از گذشتگان است و باید تلاش شود این میراث ارزشمند در کمال صحت و سلامت به نسل آینده منتقل شود.

وی ادامه داد: استان سمنان مقصد پرندگان مهاجر نیست و تنها در مسیر عبور مهاجرت پرندگان آبزی مانند قو، غاز، اردک‌ و فلامینگو قرار دارد که از عرض شمالی به عرض جنوبی کوچ می‌کنند و مجوز شکار برای این پرندگان در استان داده نمی‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان افزود: در سال‌های اخیر با فرهنگ‌سازی مردمی و آگاه‌سازی افکار عمومی، دیگر شکار بی‌رویه فقط دغدغه محیط زیست نیست و آحاد جامعه با مبانی زیست‌محیطی همراه هستند.

وی تاکید کرد: فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه با کمک رسانه‌ها باید بیش از پیش ترویج یابد و اقشار مختلف جامعه نسبت به این مهم احساس وظیفه کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان تاکید کرد: مشارکت مردمی مهم‌ترین راهکار در حفاظت از محیط زیست است، چرا که تجربه نشان داده در هر کاری که مردم مشارکت داده شوند به بهترین نحو احساس مسوولیت می‌کنند.

استان سمنان با برخورداری از ۱۶ درصد از مناطق حفاظت شده کشور و میزبانی ۳۰ درصد از تنوع گیاهی و جانوری مامنی برای زادآوری و تکثیر نسل‌ گونه‌های ارزشمند حیات وحش است.

پارک‌، اثر ملی و طبیعی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده، جزوی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست به شمار می‌رود و استان سمنان، به جز اثر ملی و طبیعی، از تنوع زیستی دیگر مناطق چهارگانه برخوردار است.

مناطق حفاظت شده در استان سمنان ۲.۳ میلیون هکتار و در مجموع بین ۱۵ تا ۲۰ هزار هکتار عرصه های طبیعی تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان است.

۲.۳ میلیون هکتار مناطق حفاظت شده، ۲ پارک ملی کویر گرمسار و پارک توران یا خارتوران شاهرود ۲ ذخیره گاه حفاظت شده حیات وحش مهم دنیا در استان سمنان است و هم چنین استان سمنان منطقه های حفاظت شده در محدوده جنگل ابر و پرور و منطقه شکار ممنوع دارد.

در استان سمنان سه پارک شامل پارک ملی کویر واقع در گرمسار، پارک ملی توران واقع در شاهرود و پارک ملی صیدوا در مهدیشهر، ۲ پناهگاه حیات وحش در خوش ییلاق و توران و ۲ منطقه حفاظت شده در پرور شهرستان مهدیشهر و توران در شاهرود، پنج منطقه شکارممنوع و ۲ پناهگاه حیات در خوش‌ییلاق و توران شاهرود وجود دارد.

چاه شیرین در جنوب سمنان، منطقه شکارممنوع خُنار مشترک بین گرمسار و سرخه، منطقه شکار ممنوع طالو و شیربند در شمال شرق دامغان، منطقه سفیدکوه و آرسک در شمال غرب دامغان و منطقه شکارممنوع تپال در شمال غرب شاهرود، جزو پنج منطقه شکار ممنوع در استان سمنان به شمار می‌روند.

منبع:خبرآنلاین

458579