نمایی از یک روز برفی در روستای حصار

شهروند خبرنگار ما با ارسال تصاویر یک روز برفی در روستای حصار شهرستان کنگاور را به اشتراک گذاشت.
تصویر نمایی از یک روز برفی در روستای حصار

به گزارش پرسون، روستای حصار از توابع شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه است. مردم این روستا عمدتا به شغل کشاورزی دیم و دامپروری سنتی مشغول هستند.
این روستا در یک منطقه کوهستانی قرار دارد و سردسیر است. در فصل زمستان بسیار پربارش است و اغلب سفید پوش است.

شهروند خبرنگار ما تصاویری از طبیعت برفی این روستا ارسال کرده است که تماشای آن خالی از لطف نیست.

روستای حصار

روستای حصار

روستای حصار

روستای حصار

روستای حصار

روستای حصار

از

از

از

از

از

از

از

از

برای

458535