موتور جستجوی گوگل برای برخی کاربران قطع شد

وب سایت Downdetector.com از قطعی سرویس جستجوی گوگل برای برخی کاربران طی صبح امروز خبر داد.
تصویر موتور جستجوی گوگل برای برخی کاربران قطع شد

به گزارش پرسون، بیش از ۴۰ هزار نفر در این وب سایت گزارش هایی از قطعی بزرگترین موتور جستجوی آنلاین جهان ثبت کردند. به نوشته خبرگزاری تاس بیشتر گزارش های قطعی مربوط به موتورجستجوی گوگل و سرویس گوگل مپس بود.

بیشتر گزارش های قطعی در آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس و آلمان ثبت شده است.

این مشکل اکنون برطرف شده است.

409446