از کاخ پهلوی تا ملک هزار میلیاردی؛ روسای جمهور پس از پایان ریاست جمهوری کجا رفتند؟

مشاور احمدی‌نژاد ادعا می‌کند احمدی‌نژاد در یکی از املاک بنیاد مستضعفان ساکن است که هزار و پانصد میلیارد تومان ارزش دارد.

به گزارش پرسون، محل کار و اقامت روسای جمهور سابق یکی از موضوعات بحث‌برانگیزی است که همواره موجب حواشی زیادی شده است.

در این ویدئو به محل کار روسای جمهور سابق و حواشی پیرامون آن‌ها نگاهی داشته‌ایم.

409283