تعطیلی ادارۀ کل خدمات آرشیوی کتابخانه ملی ایران

تالار پژوهش اسناد ملی و کتابخانۀ تخصصی تاریخ معاصر ساختمان آرشیو ملی ایران به مدت دو روز تعطیل شد.
تصویر تعطیلی ادارۀ کل خدمات آرشیوی کتابخانه ملی ایران

به گزارش پرسون، ادارۀ کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران طی اطلاعیه‌ای از تعطیلی دو روزۀ تالار پژوهش اسناد ملی و کتابخانه تخصصی تاریخ معاصر ساختمان آرشیو ملی ایران خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، تالار پژوهش اسناد ملی و کتابخانۀ تخصصی تاریخ معاصر ساختمان آرشیو ملی ایران به دلیل انجام نظافت عمومی سالیانه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه تعطیل است.

408540