این بو نشانه مرگ است

التهاب لثه یا بیماری پریودنتالی می توانند، منجر به بوی ناخوشایند دهان شود.
تصویر این بو نشانه مرگ است

به گزارش پرسون، التهاب لثه یا بیماری پریودنتالی می توانند، منجر به بوی ناخوشایند دهان و حتی از دست دادن دندان شوند اما این تنها عواقب ناگوار التهاب لثه ای نیست. مطالعات جدیدی در آمریکا نشان می دهد که، ارتباطی بین بیماری لثه و بیماری قلبی وجود دارد واقعیت این است که باکتری های موجود در لثه های ملتهب، می تواند به سیستم قلبی عروقی وارد شوند و موجب التهابات در آنجا نیز شوند. خطر ابتلا به بیماری قلبی در بیماران مبتلا به پریودونتیت ۲۰% بیشتر است بنابراین مهم نیست که دندانپزشکتان چقدر بد است، نرفتن پیش او، ارزش این ریسک را ندارد.

404810